4,500 บาท

หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ

คอร์สเรียน

หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ
(SMART & SMILE SERVICE)


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านบริการ และการต้อนรับลูกค้าด้วยการเตรียมความพร้อมการแสดงออกต่อหน้าลูกค้าด้วยบุคลิกภาพการพูด พร้อมการแสดงท่าทางได้อย่างมั่นใจระดับอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติต่อลูกค้าขององค์กร ด้วยการบริการ และการต้อนรับ ด้วยการสนทนากับลูกค้า ติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการดูแลลูกค้าอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และมีภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

หัวข้อการบรรยาย
1. การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกค้า (Dealing with SMILE People)
- การเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า
- การสร้างความมั่นใจและความกระตือรือร้น
- การเตรียมการนำเสนอสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน
- การหาความต้องการ (NEED or WANT) ที่แท้จริงของลูกค้า
2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกกับการสร้างความประทับใจกับลูกค้า VIP ด้วยภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (SMART with VIP Personality)
- การยิ้ม การไหว้ การทักทาย
- การบอกทาง สัญญาณต่างๆ ด้วยมืออย่างถูกวิธีและน่าสนใจ
- การใช้คำพูดที่ไพเราะ ช้า ชัด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน
- การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้า
WORKSHOP 1: ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการพูดหน้าห้อง การแสดงออกบุคลิกภาพต่อหน้าลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับลูกค้าที่ถูกวิธี
3. ขั้นตอนของการเตรียมตัวการต้อนรับลูกค้าแบบมืออาชีพ ไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจแน่
- การเตรียมตัว (Preparation)
- การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)
- การนำเสนอ (Presentation in Practice)
- การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)
4. วิธีการนำเสนองาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
- การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง
- การพูดอุ่นเครื่อง (WARM UP)ลดความกดดัน
- การเริ่มอย่างน่าสนใจ (STRONG OPENING)
- การกระตุ้นถึงความจำเป็นในการใช้สินค้า
- การสร้างคุณค่าของ FEATURE
- การเชื่อมโยง BENEFIT กับ VALUE
- การจบอย่างประทับใจ (GOOD ENDING)
- การตอบข้อโต้แย้ง ขณะนำเสนอ (ถ้ามี)
5. WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับลูกค้า สไตล์บุคลิกดี มีชัยเกินครึ่ง
- การต้อนรับและการเปิดสนทนากับลูกค้าให้ประทับใจ
- การรับมือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพกับลูกค้าขณะดูแลและบริการลูกค้า
- การสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
- การปิดการสนทนาที่ประทับใจลูกค้า
6. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การตอบคำถาม และการแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการต้อนรับ ดูแล และนำเสนอลูกค้า
- หลักการพูด การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
- การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
- การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง
- การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง
7. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบัติงาน

สนใจติดต่อ
เบอร์โทร : 0-8631-83151, 0-8631-83152
LINE : @761mvknp
เว็บไซต์ : hipotraining.co.th, dsmarttraining.com
  • ผู้โพสต์ :
    hipotraining
  • อัพเดทเมื่อ :
    10 เม.ย. 2020, 10:42:57
  • IP ผู้อัพเดท :
    49.230.5.10

ลงประกาศ ฟรี คลิกที่นี่