การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์

คอร์สเรียน

การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์
(4.0 Marketing v ia Online and Social Medias)


วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

8 มิถุนายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้...การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์”
นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาดในยุค 4.0 และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุค 4.0
1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 4.0
2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4.0
3. กิจกรรม : เรียนรู้ พฤติกรรมลูกค้ายุค 4.0 อย่างเหนือชั้น
4. การวิเคราะห์เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey
5. บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม
- กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ
- กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ
6. การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market
- การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass
- การบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม
7. กิจกรรม Workshop : กลยุทธ์การบริหาร Brand ในยุค 4.0 ให้ได้ผล
Module 2 การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0
8. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0 ที่ดี
9. การสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างทรงพลัง
- ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
- ความสั้นยาวของสาร
- การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine (SEO)
- การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ
10. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของสื่อออนไลน์
- Website
- Social Medias
11. กิจกรรม วิเคราะห์สื่อทางการตลาดที่คุณสนใจ
- ข้อดี
- ข้อปรับปรุงและพัฒนา
12. กิจกรรม วิเคราะห์สื่อทางการตลาดของธุรกิจคุณ
- ข้อดี
- ข้อปรับปรุงและพัฒนา
13. การบริหารงบประมาณในการสร้างเครื่องมือทางการตลาดในยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์
14. สรุปคำถามและคำตอบ

สนใจติดต่อ
เบอร์โทร : 0-8631-83151, 0-8631-83152
LINE : @761mvknp
เว็บไซต์ : hipotraining.co.th, dsmarttraining.com
  • ผู้โพสต์ :
    hipotraining
  • อัพเดทเมื่อ :
    10 เม.ย. 2020, 11:04:14
  • IP ผู้อัพเดท :
    49.230.5.10

ลงประกาศ ฟรี คลิกที่นี่