3,900 บาท

หลักสูตร Service beyond Expectation

คอร์สเรียน

Service beyond Expectation


วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

25 มิถุนายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “บริการอย่างไร..ที่เกินความคาดหวัง”
หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จักอย่างลึกซึ้งถึงความคาดหวังใหม่ ๆ ของลูกค้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถเจาะลึกการบริการขั้นสูง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1: ลูกค้า..... ในมุมมองใหม่ๆ
1. เปิดกรุ ความคาดหวังใหม่ๆ.......ของลูกค้า
2. กิจกรรม: ก้าวต่อไป ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า
3. Customer Voice ต่อ การบริการของพนักงาน ในปัจจุบัน
4. มิติของการให้บริการเฉพาะราย (Personalized)
5. กิจกรรม: บริการลูกค้า แบบ Personalized
6. ครองใจลูกค้าด้วย 8 กฎเหล็กแห่งการบริการ
Module 2: เจาะลึกการบริการขั้นสูง
7. Functional and Emotional Services
8. กิจกรรม: “บริการด้วย Functional and Emotional Services”
9. ภาพรวมการบริการ Service Process ทั้งการขาย และ การบริการ
- การนำลูกค้าเข้าสู่การสนทนา...อย่างธรรมชาติ
- การเป็นนักฟัง นักถาม และ นักวิเคราะห์
- การร่ายคาถา..... เข้าสู่การให้บริการ การขาย และ การแก้ปัญหา อย่างคมชัด
- การจบการสนทนา.........ด้วยไมตรีจิตอย่างตรึงใจ
10. กิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ Service Process
11. Proactive service เพื่อมุ่งสู่ Zero Defects
12. กิจกรรม: วิเคราะห์การสนทนาจริง

สนใจติดต่อ
เบอร์โทร : 0-8631-83151, 0-8631-83152
LINE : @761mvknp
เว็บไซต์ : hipotraining.co.th, dsmarttraining.com
  • ผู้โพสต์ :
    hipotraining
  • อัพเดทเมื่อ :
    10 เม.ย. 2020, 11:23:07
  • IP ผู้อัพเดท :
    49.230.5.10

ลงประกาศ ฟรี คลิกที่นี่