100 บาท

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด บริการสอบเทียบ Calibration ซ่อม จำหน่าย เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้รับการรับรองตาม ระบบ ISO/IEC 17025

บริการ

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด

บริการสอบเทียบ Calibration ซ่อม จำหน่าย เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้รับการรับรองตาม ระบบ ISO/IEC 17025

We are Metrology Lab Co., Ltd. Calibration Laboratory and Technical Service are ready to provide quality calibration service and that reference standard equipment with proven traceability.

*In-house and Onsite Calibration Service*

1. Pressure source and measurement equipment

2. Temperature source and measurement equipment

3. Dimension & Length measurement equipments

4. Electrical source and measurement equipments

5. Volume measurement equipment

6. Mass standard and measurement equipment

* Accreditation certificate ISO/IEC 17025 : during on process certify by TISI

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd

บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามระบบ ISO/IEC 17025 * (ได้การรับรองจาก สมอ. เดือนมิถุนายน 2553 ) จำหน่าย /ซ่อม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือสอบเทียบพร้อมใบรับรองสอบเทียบ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ,รถยนต์ ,อาหาร ,พลาสติก ,กระป๋อง ,สี ,เครื่องดื่ม ,บรรจุภัณฑ์ ,กระดาษ ,วัสดุก่อสร้าง ,ของเล่น ,โรงไฟฟ้า ,พลังงาน ,อุปกรณ์ไฟฟ้า ,ยาฯลฯ

CALIBRATION SERVICE FOR INDUSTRIAL MEASURING AND INSTRUMENT

เราคือ บริษัท สอบเทียบ เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ที่มีบุคคลากร มี ความชำนาญ และประสบการณ์

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

"มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อบริการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล ที่ลูกค้าพึงพอใจ"

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัดMetrology Lab Co.,Ltd

3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel. 02-540-7831,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836

E-mail : metrologylab@yahoo.com, cal@mlab.co.th

http://www.mlab.co.th

Line ID : 0814427099

Metrology lab บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้


****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านมิติ (Dimension)

 • OUTSIDE MICROMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • INSIDE MICROMETER ,TUBULAR INSIDE MICROMETER ,HOLE TEST
 • DEPTH MICROMETER
 • VERNIER CALIPER ,DEPTH VERNIER ,INSIDE VERNIER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • DIAL GAUGE ,DIAL THICKNESS ,DIAL CALIPER GAUGE
 • DIAL TEST INDICATOR ,PIC TEST ,ULTRASONIC / COATING THICKNESS
 • FEELER GAUGE ,THICKNESS GAUGE ,FILM GAUGE
 • HEIGHT GAUGE ,ELECTRONIC COMPARATOR
 • TAPE SCALE ,STEEL RULER ,PI TAPE ,MANDREL ,DIAMETER TAPE
 • LINEAR SCALE ,SCALE LOUPE ,
 • BEVEL PROTRACTOR ,ANGEL GAUGE ,RADIUS GAUGE
 • GAUGE BLOCK (GRADE 0,1,2)
 • ROCKWELL HARDNESS TESTER ,VICKER HARDNESS TESTER
 • TAPER GAUGE ,SNAP GAUGE ,JIG ,SCALE PLATE ,CHAMFER GAUGE
 • THREAD RING GAUGE (GO / NO GO)
 • PIN GAUGE ,PLUG GAUGE ,SETTING ROD ,RING GAUGE
 • DUROMETER ,RUBBER HARDNESS
 • PROFILE PROJECTOR ,MEASURING MICRO SCOPE
 • THREAD PLUG GAUGE (GO / NO GO) ALL TYPE
 • SURFACE ROUGHNESS TESTER ,CONTOUR MEASURING

****- สอบเทียบ น้ำหนัก ,แรง ,แรงบิด (MASS ,FORCE ,TORQUE)

 • ELECTRONIC BALANCE ,PLATFORM SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • WEIGHT BALANCE ,BALANCE SCALE ,SPRING BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • ANALYTICAL BALANCE ,PRECISION BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • CRANE SCALE------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • DIAL TENSION GAUGE ,WIRE TENSION METER
 • PUSH-PULL METER ,FORCE GAUGE ,COMPRESSION METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • TENSION / COMPRESSION TESTER ,UNIVERSAL TESTING MACHINE
 • STEEL WEIGHT (BRASS , STEEL CLASS F2,M1,M2)
 • WEIGHT (STAINLESS STEEL CLASS F1)
 • TORQUE SCREW DRIVER
 • DIGITAL TORQUE METER
 • MECHNICAL TORQUE METER ,CAP TORQUE TESTER
 • TORQUE WRENCH ,TORQUE GAUGE ,TORQUE GAUGE

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านความดัน (Pressure) Pressure / Vacuum Gauge

 • PRESSURE GAUGE ,VACUUM GAUGE ,DIFF. GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • MANO METER ,BAROMETER
 • PRESSURE TRANSMITTER
 • DIAPHAM PRESSURE GAUGE
 • PRESSURE SWITCH ,DIFF. PRESSURE SWITCH
 • SAFETY VALVE ,CONTROL VALVE
 • LEAK PRESSURE GAUGE ,
 • DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
 • LEVEL TRANSMITTER

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านไฟฟ้า (Electrical) Volt ,Amp,Ohm ,Frequrecy ,Time Meter

METER ,MEASURING

 • Multimeter , Process Calibrator ,VOLT METER ,VT AC / DC ,BATTERY ANALYZER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • AMP METER ,CT ,CURRENT SHUNT AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • CLAMP METER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • POWER METER ,WATT METER ,POWER METER 3 PHASE AC / DC
 • RESISTANCE METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • INSULATION ,MEGAOHM ,WRIST STRAP ,SURFACE RESISTANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • MILLIOHM HI TESTER ,EARTH METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • TACHO METER ,SPEED METER ,STROBO SCOPE ,CENTIFUGE ,SHAKER
 • TEMPERATURE CONTROLLER ,RECORDER ,TEMP. DATA LOGGER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • VOLTAGE SOURCE AC / DC ,POWER SUPPLY -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))
 • RESISTANCE SOURCE ,DECADE RESISTANCE
 • LEAK CURRENT TESTER AC / DC ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))
 • LCR METER ,CAPACITANCE METER ,INDUCTANCE METER
 • STOP WATCH ,TIMER ,COUNTER-------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • OSCILLO SCOPE ,WAVE COMPARATOR ,FREQUENCY COUNTER
 • CURRENT SOURCE AC / DC ,ELECTRONIC LOAD , BATTERY TESTER ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))
 • HIGH VOLTAGE TESTER ,WITHSTANDING TESTER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • FUNCTION GENERATOR ,SIGNAL GENERATOR ,PLUSE GENERATOR
 • TEMPERATURE SIMULATOR ,PROCESS CALIBRATOR------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

SOURCE ,CALIBRATOR

**** - สอบเทียบ(Calibration) ด้านอุณหภูมิ ,ความชื้น (Temperature / Humidity) Thermo Hygrometer

 • LIQUID IN GLASS THERMOMETER
 • TEMPERATURE SENSOR (RTD) ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))
 • TEMPERATURE SENSOR (TC) ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))
 • DIGITAL THERMOMETER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • TEMP. CONTROLLER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • OVEN , INCUBATOR , FREEZER , FURNACE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • AUTOCLAVE ,WATER BATH -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
 • DIAL THERMOMETER ,TEMP. TRANSMITTER------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))
 • DIAL THERMO / HYGRO METER
 • DIGITAL TEMP. / HUMIDITY METER
 • TEMP. CONTROLLER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

****- สอบเทียบทางเครื่องวัดปริมาตร ,เคมี (VOLUME ,CHEMICAL CALIBRATION)

 • VOLUMETRIC PIPET ,FLASK ,GRADUATED CYLINDER
 • MEASURING PIPET ,BURET ,BEAKER
 • MICRO PIPET (FIX ,VARIABLE ,MULTI CHANNEL)
 • AUTO PIPET ,AUTOMATIC BURET , DISPENSER
 • DIGITALPH METER, CONDUCTIVITY METER
 • PHMETER , CONDUCTIVITY METER ,RESISTIVITY METER ,CODMETER
 • DISSOLVED OXYGEN METER (DO METER)
 • ORPMETER , TDS METER
 • MULTI PARAMETER WATER QUALITY METER,MULTI PARAMETER PHOTOMETER
 • REFRACTOMETER METER ,BRIX METER , SALT SALINITY METER
 • POLARIMETER

****- สอบเทียบเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการ (SPECIAL LABORATORY CALIBRATION)

 • SPECTRO DENSITOMETER , X – RITE ,SPECTRO EYE, WATER TESTING PHOTOMETER
 • UV – VIS SPECTRO PHOTOMETER (PHOTOMETIC)
 • CENTRIFUGE
 • FORD CUP ,ZAHN CUP ,VISCOSITY CUP ,RIGOSHA CUP ,IWATA CUP,TOYO CUP
 • BROOKFIELD VISCOMETER
 • STORMER VISCOMETER , PYCNOMETER ,W/G CUP
 • APPLICATOR, GRIND GAUGE ,FINENESS GRIND GAUGE
 • HARD DRYING TIME ,DRYING TIME RECORDER
 • IMPACT TESTER ,SHOCK TESTER,DROP HAMMER TESTER
 • CONICAL MANDREL ,BEND TESTER
 • MELT FLOW INDEX TESTER
 • SCRATCH TESTER ,SHEAR TESTER
 • MINOLTA CHROMA METER ,COLORIMETER,illuminance and colour ,X-RITE ,DENSITOMETER
 • FRIKMAR CUP
 • QUV WEATHERING TESTER , MOISTURE BALANCE
 • LUX METER
 • VIBRATION METER
 • SOUND LEVEL METER
 • WOOD MOISTURE METER
 • LIQUID FLOW METER
 • ROLLER COUNTER (ล้อวัดความยาวเมตร ,ล้อวัดความยาวหลา)
 • GLOSS METER
 • ABRASER TESTER

Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836

E-mail : metrologylab@yahoo.com, cal@mlab.co.th

Website :http://www.mlab.co.th

Line ID : 0814427099

สนใจติดต่อ
เบอร์โทร : +66814427099
LINE : rjsan
เว็บไซต์ : mlab.co.th
  • ผู้โพสต์ :
   rungroj
  • อัพเดทเมื่อ :
   24 ส.ค. 2019, 11:29:33
  • IP ผู้อัพเดท :
   223.24.189.21

  ลงประกาศ ฟรี คลิกที่นี่