เริ่มแล้วการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565

ศิลปิน นักร้อง ดนตรี เพลง

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษาจัดประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการด้านดนตรีโปงลางให้แพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงทักษะฝีมือทางด้านการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านโปงลาง และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและทรงคุณค่าของไทย แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน เอกลักษณ์ทางดนตรีแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตโดยประกาศเปิดรับสมัครทีมโปงลางเข้าร่วมประกวดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

สำหรับรอบคัดเลือกนี้กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางเพื่อคัดเลือกวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิคจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน นางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ หัวหน้ากรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน ๖ ท่าน ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ , นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์, นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ, นางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ และนายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคนตรีพื้นบ้านวงโปงลางเพื่อคัดเลือกวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักนันทนาการ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนการศึกษา ในงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 จำนวน 3 รุ่น (1) รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (2) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (3) รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กำหนดจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร : 02-2140120 ต่อ 2301
  • ผู้โพสต์ :
   DPE
  • อัพเดทเมื่อ :
   8 ก.ค. 2022, 16:13:38

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

   

  X

  เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา