ข้อตกลงในการใช้งาน

  • อนุญาตให้ 1 ท่าน สมัครได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  • กรณีที่ทางเราพบว่าท่านใช้บัญชีสมาชิก ในการฉ้อโกง หรือ หลอกลวง จะถูกระงับสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ Addnine ทันที และท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  • Addnine เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้สมัครสมาชิกสามารถลงประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บ Addnine ได้ ฉะนั้นท่านต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินด้วยว่าข้อมูลที่ลงนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการถูกฉ้อโกง หรือ หลอกลวง จากผู้ลงประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์ ทาง Addnine จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  • Addnine สงวนสิทธิในการห้ามเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีของ "ผู้ใช้งาน" โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • Addnine จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ Addnine ในลักษณะใดก็ตาม