กรมพลศึกษาบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสริมสร้างสุขภาพกายใจข้าราชการใหม่

สุขภาพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13.00-17.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ความรู้และบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้แก่ข้าราชการใหม่ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดวิทยากรและบุคลากรของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย” ในหัวข้อ การเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิต ให้สมดุลและแข็งแรง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งหมด 49 คน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต วัดองค์ประกอบร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด พร้อมกับประเมินผลการทดสอบรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้คำแนะนำ ในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ

จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์โทร : 02-2140120 ต่อ 2301
  • ผู้โพสต์ :
    DPE
  • อัพเดทเมื่อ :
    2 ธ.ค. 2022 14:51:10

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา