เกษตรกรหนุ่ม จากเชียงใหม่ ผสานไอเดีย ผ่านนวัตกรรม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม สร้างแบรนด์ “เบอเคซ่า” ตั้งเป้าส่งออก 200 ตัน

เอสเอ็มอี โอทอป

พร้อมระดมทุนสตาร์ทอัพขยายธุรกิจ ด้วยสินค้านวัตกรรมเพื่อสังคม และผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม คุณภาพสูง ขายผ่านตลาดออนไลน์ทั้งใน และ ต่างประเทศ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และความยั่งยืนให้ชุมชน บุกตลาดกำลังซื้อสูง CLMV จีน ปากีสถาน อินเดีย

เกษตรกรหนุ่ม จาก ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ณัฐพงษ์ ปันตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยทีเด็ด ใช้นวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัย ร่วมกับภาครัฐ ผลิต “เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม” ภายใต้ แบรนด์ “เบอเคซ่า ( BEUKEZA )” ด้วยใบรับรองมาตรฐานสินค้า MIT เน้นทำการตลาด และขายผ่านตลาดออนไลน์ โตสวนกระแส ทั้งใน และต่างประเทศ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน แห่ให้ความสนใจ พร้อมขยายตลาดไปยังกลุ่ม CLMV จีน ปากีสถาน และอินเดีย ตั้งเป้าส่งออกปีนี้ 150 - 200 ตัน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดังกล่าวรวมแล้วมากกว่า 1,000 ไร่ พร้อมระดมทุน สตาร์ทอัพ ขยายธุรกิจ แบบครบวงจร

ณัฐพงษ์ ปันตา หรือ แม็ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของ ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม แบรนด์ “เบอเคซ่า” เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านเกษตร รวมทั้งมี พื้นฐานความรู้ในการทำเกษตรจากครอบครัว จึงได้ก่อตั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในรูปแบบ ทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2555 ที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และได้ดำเนินการจดทะเบียนรูปแบบบริษัท ในปี 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม และได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐานของไทยสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจการค้าขาออก ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธ์ควบคุมเพื่อการค้า ใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธ์ควบคุมเพื่อการค้า และได้รับใบรับรองสินค้า MIT โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้ง การเป็น สมาชิกของสมาคมเมล็ดพันธ์แห่งประเทศไทย

ณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า “ เมื่อหลายปีก่อนได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรมเกษตรของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งพร้อมกับได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม สายพันธุ์แท้ชั้นดี ที่ใช้นวัตกรรมและผ่านการวิจัย การปรับปรุงพัฒนาสายพันธ์ให้มีคุณภาพสูง จึงได้นำมาทดลองปลูกในหลายพื้นที่ ที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลาย มีศักยภาพสูง ปรับตัวได้ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ทนต่อโรค ต่อมาจึงได้ตัดสินใจปลูกผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อการทำเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม และนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นแบรนด์ "เบอเคซ่า" เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมคุณภาพสูง จำหน่ายให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ ต่อมาได้ขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง และเมื่อ 2-3 ปี มานี้ได้ขยายตลาดไปทั่วประเทศ และต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมกับ ยังสามารถขยายพื้นที่ปลูกด้วยการมีลูกไร่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี “

“ปัจจุบันเรามีลูกไร่ และพื้นที่ปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม แล้วมากกว่า 1,000 ไร่ และจะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้นอีก เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ให้ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ ในกลุ่ม CLMV รวมทั้งประเทศจีน เป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเองได้ ในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเปิดตลาดทดลองจำหน่ายในประเทศเมียนมาร์ โดยได้มีการเปิดบริษัทลูกไว้สำหรับทำการตลาดที่ เมืองพะโค คือ บริษัท เบอเคซ่า เมียนมาร์ จำกัด เพื่อช่วยทำด้านการตลาดการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้า ให้กับลูกค้าที่นั่นอีกด้วย”

จากผลความสำเร็จดังกล่าว ทาง บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ แบรนด์ เบอเคซ่า ( BEUKEZA ) จึงได้ วางเป็นวิสัยทัศน์ และทิศทางการทำธุรกิจตั้งแต่ปี 2564 -2568 ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้น และสถานการณ์โควิด- 19 โดยเรามีวิสัยทัศน์ คือ เป็น“การเป็นแบรนด์เมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม คุณภาพดี มี มาตรฐานด้วยนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน” ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ ที่ต้องการสร้างแบรนด์ เบอเคซ่า ( BEUKEZA ) เมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม และ ผลิตเมล็ดพันธุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ให้มีจุดเด่นของ เมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ในด้าน คุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่ทุกคนซื้อได้ เพื่อการบริหารจัดการ ต้นทุนการผลิต ด้วยการทำการวิจัย พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงสายพันธ์จากงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้สายพันธุ์ ที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัย คุณภาพดี มีมาตรฐาน สามารถนำมาใช้ เป็นประโยชน์แก่ เกษตรกร ที่จะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ไทย ที่ทนต่อโรค และให้ผลผลิต เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน ได้อยู่ดีกินดี และมีความสุข อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายนวัตกรรมเพื่อสังคมของทางบริษัทเช่นกัน

โดยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ของบริษัทฯ คือ เมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลูกผสมเดี่ยว ( Hybrid Corn Seed ) ภายใต้ แบรนด์ เบอเคซ่า ( BEUKEZA ) ซึ่งสินค้าแต่ละตัว มีจุดเด่น ดังนี้ เมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวสายพันธ์ใหม่ BKS 6619 และ BKS 6303 2 สายพันธุ์นี้ เน้นการทำตลาดในประเทศ และ กลุ่มประเทศ CLMV โดย ผลิตภัณฑ์ BKS 6619 ฝักใหญ่ และยาวมาก เมล็ดใหญ่ ผลผลิตสูง ต้านทานโรคทางใบ ลำต้นใหญ่ ตัดต้นทำข้าวโพดหมักได้ดี และผลิตภัณฑ์ BKS 6303 ฝักใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตสูง ต้านทานโรคทางใบ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ BKS 688 ฝักคู่ ยืนต้นนาน ทนทานโรค ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และ ผลิตภัณฑ์ BK 333 ฝักใหญ่ ลำต้นแข็งแรง หักเก็บใหญ่ ได้น้ำหนัก สายพันธ์ที่ปรับตัวง่าย เพราะสามารถเก็บแห้งได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ ยอดนิยมทั้งในและต่างประเทศ

“ ปัจจุบัน บริษัท มีเครือข่ายเกษตรพันธะสัญญา ( Contact Farming ) อยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมกันมากกว่า 1000 ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้กว่า 300 ตัน หรือ มากกว่า โดยเรามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเครือข่ายเกษตรกร และพื้นที่การปลูก ให้ได้ 5,000 – 10,000 ไร่ภายใน 2-3 ปีนี้ เพื่อสามารถรองรับตามความต้องการลูกค้าที่เติบโตขึ้นทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต พร้อมกับในปี 2565นี้ เป็นต้นไป เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะ ไปขยายตลาด ไปในกัมพูชา และลาว ตามลำดับ การสรรหาพันธมิตรธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายในเมียนมาร์ เพิ่มมากขึ้น ทั้งบริษัทท้องถิ่น หรือ เป็นบริษัทของคนไทยที่ไปลงทุน และมี ประสบการณ์ รวมทั้งความชำนาญ ในเครือข่าย ของตลาดท้องถิ่น พร้อมทั้ง ตลาดใหม่ในอีกสองประเทศด้วยเช่นกัน โดยบริษัทได้วางแผนทำการตลาด และการขายแบบครบวงจร ทั้ง ออนไลน์ ออฟไลน์ พร้อมทั้งการให้ปรึกษาต่างๆ ร่วมกันกับพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ทั้งในประเทศ และ กลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งประเทศจีน และ ตลาดประเทศใหม่ เช่น อินเดีย ปากีสถาน พร้อมกับเรายังมีบริษัทลูก ช่วยทำด้านการตลาด และการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้า ในประเทศ เมียนมาร์ อีกด้วย โดยเราได้ตั้งเป้าหมายการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายยังประเทศเหล่านี้ ประมาณ 150-200 ตัน ในฤดูกาลปลูกของปี 2565 – 2566 นี้”

“สำหรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้า ทางบริษัท ได้วาง เป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้ และความเติบโต ในการพัฒนาการตลาด และผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ด้วยนวัตกรรมให้หลากหลาย และมีความโดดเด่นมากขึ้น การเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศจีน และกลุ่มประเทศ CLMV ให้มากขึ้น เพื่อปูฐานไปสู่การขยายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับ การเป็นแบรนด์สินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูปแบบครบวงจร อย่างยั่งยืน ซึ่งเรามีแผนการที่จะระดมทุนแบบสตาร์ทอัพ ทั้งแบบ คราวน์ฟันดิ้ง ( Crowdfunding ) หรือ เป็นพันธมิตรธุรกิจแบบการร่วมลงทุน ( Venture Capital ) ทางเราก็ยินดี และเปิดโอกาสพูดคุยกับทุกราย เพื่อสร้างความยั่งยืน และมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ณัฐพงษ์ ปันตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุป

สนใจผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว แบรนด์ เบอเคซ่า ( BEUKEZA ) หรือ ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย และ ร่วมลงทุน กับ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อ ได้ที่ โทร 0917538323 email : beukazathailand@gmail.com FB Fanpage : www.facebook.com/beukezacornseed

สำหรับ บริษัท ในประเทศเมียนม่า สามารถติดต่อ ได้ ที่ ติดต่อ Beukeza Myanmar Company Limited , No.205/B,Kyee Nyi Kan Street,Mazin Quarter,Bago Township,Bago Region,Myanmar Contact 09456566456,09765978995 email : beukezamyanmar@gmail.com

เบอร์โทร : 0917538323
  • ผู้โพสต์ :
    GAPR
  • อัพเดทเมื่อ :
    4 ก.พ. 2022 09:52:19

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา