หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System maintenance สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

อุตสาหกรรม

หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System maintenance สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

หลักสูตรที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้ทันเครื่องจักรและวิเคราะห์ได้ตรงจุด เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

 • โปรแกรมที่ 1 การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนจากระยะเวลาการทำงานในอดีต(Forecasting Reliability by Using Machine Life Time History)

โปรแกรมนี้จะทำให้ท่าน สามารถพยากรณ์ค่าความเสียหาย (Failure) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของชิ้นส่วนได้ สามารถการนำ MTTF มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วน

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 6,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 7,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี+ WORKSHOP))

สามารถเลือกสถานที่เรียนที่ท่านสะดวกได้ คือ

-จังหวัดชลบุรี-ระยอง ส.-อา. ที่ 7-8 มี.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กทม.)

ส.-อา. ที่ 14-15 มี.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

โปรแกรมที่ 2 การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบ

(Reliability for System Maintenance)

โปรแกรมนี้จะทำให้ท่าน สามารถประเมินค่า Reliability ของระบบทางวิศวกรรมได้ สามารถประเมินค่า MTTF ของระบบทางวิศวกรรมได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 9,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 10,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี+ WORKSHOP) และผู้เข้าอบรมควรจะผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 1 และ 2 มาก่อน จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานได้อย่างสูงสุด)

สามารถเลือกสถานที่เรียนที่ท่านสะดวกได้ คือ

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กทม.)

ศ.-อา. ที่ 27-29 มี.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

-จังหวัดชลบุรี-ระยอง ศ.-อา. ที่ 24-26 เม.ย. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

โปรแกรมที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

(Parameters Estimation for Reliability Engineering)

โปรแกรมนี้จะทำให้ท่านสามารถประเมินประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย Reliability Function สามารถนำค่าพารามิเตอร์ไปพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของระบบหรือชิ้นส่วนในอนาคตได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 6,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 7,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี+ WORKSHOP) และผู้เข้าอบรมควรจะผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 1 และ 2 มาก่อน จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานได้อย่างสูงสุด)

สามารถเลือกสถานที่เรียนที่ท่านสะดวกได้ คือ

-จังหวัดชลบุรี-ระยอง ส.-อา. ที่ 16-17 พ.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กทม.)

ส.-อา. ที่ 23-24 พ.ค. 63 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

พิเศษสมัคร 2 โปรแกรมลด 5% และหากสมัคร 3 โปรแกรมลด 10 %

รับเพียงโปรแกรมละ 30 ท่านเท่านั้น

สมัครได้ที่ : https://bit.ly/37srTYt

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2UQAYY2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (IRDI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/rdi.fti

โทรศัพท์ 02-345-1238 และ 40

ทาง Line@ : @irdiอีเมล : irdi.matchingcenter@gmail.com

เบอร์โทร : 023451238
LINE : @IRDI
เว็บไซต์ : facebook.com
  • ผู้โพสต์ :
   IRDI
  • อัพเดทเมื่อ :
   20 ก.พ. 2020, 09:27:00

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่