หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System maintenance สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (โดยการเรียนผ่าน VDO CONFERENCE)

การศึกษา ภาษา ติวเตอร์

หลักสูตรที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้ทันเครื่องจักรและวิเคราะห์ได้ตรงจุด เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

***โดยการเรียนผ่าน VDO CONFERENCE***

 • โปรแกรมที่ 1 การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนจากระยะเวลาการทำงานในอดีต(Forecasting Reliability by Using Machine Life Time History)

โปรแกรมนี้จะทำให้ท่าน สามารถพยากรณ์ค่าความเสียหาย (Failure) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของชิ้นส่วนได้ สามารถการนำ MTTF มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วน

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 3,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 4,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี+ WORKSHOP)) อบรมในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:30 น.

 • โปรแกรมที่ 2 การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบ (Reliability for System Maintenance)

โปรแกรมนี้จะทำให้ท่าน สามารถประเมินค่า Reliability ของระบบทางวิศวกรรมได้ สามารถประเมินค่า MTTF ของระบบทางวิศวกรรมได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 6,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 7,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 3 วัน (ทฤษฎี+ WORKSHOP)) อบรมในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:30 น.

 • โปรแกรมที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

(Parameters Estimation for Reliability Engineering)

โปรแกรมนี้จะทำให้ท่านสามารถประเมินประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย Reliability Function สามารถนำค่าพารามิเตอร์ไปพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของระบบหรือชิ้นส่วนในอนาคตได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม สมาชิก ส.อ.ท. 3,900 บาท ,บุคคลทั่วไป 4,900 บาท (ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ทฤษฎี+ WORKSHOP)) อบรมในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 – 16:30 น.


รับจำนวนจำกัด!!!

สมัครได้ที่ : https://bit.ly/37srTYt

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2UQAYY2


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (IRDI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/rdi.fti

โทรศัพท์ 02-345-1238 และ 40

ทาง Line@ : @irdi

อีเมล : irdi.matchingcenter@gmail.com

เบอร์โทร : 02-345-1238
LINE : @IRDI
เว็บไซต์ : facebook.com
  • ผู้โพสต์ :
   IRDI
  • อัพเดทเมื่อ :
   19 เม.ย. 2020, 15:41:08

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่