NPS มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถาบันราชานุกูล

สุขภาพ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ - เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง รวมมูลค่า 369,500 บาท และกระดาษ A4 จำนวน 1,000 รีม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 120 กล่อง เพื่อช่วยเหลือสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นองค์กรด้านการพัฒนาสติปัญญาสำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และให้บริการด้านสุขภาพจิต ให้กับเด็กวัยรุ่น ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ ออทิสติก และดาวน์ซินโดรม โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุววรรณโพธิ์ (ที่ 3จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

  • ผู้โพสต์ :
    Marikk2
  • อัพเดทเมื่อ :
    29 มิ.ย. 2021, 12:29:58

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่