Bitkub ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลรถ Tesla จาก 3rd Birthday Campaign แล้ว

ลงทุน การเงิน ธนาคาร เศรษฐกิจ

Bitkub ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมสนุกกิจกรรม! ฉลองวันเกิดครบรอบ 3 ปี

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และในการไลฟ์ประกาศผลรางวัลจากบริษัท สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท 2015 จำกัดซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนของรางวัล มีรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมสัปดาห์ที่ 5 และได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

คุณ Punnapop Nakwijit ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 1: Tesla Model 3

คุณ Znt Chullanandana ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 2: Apple Watch Series 6

คุณ Gridtanat Veerasi ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 3: Apple Watch Series 6

คุณ ศุภกร พวงพิพัฒน์ ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 4: Apple Watch Series 6

คุณ Namfon Phromwiradchphun ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 5: Gold Pendant

คุณ Wan Vi Sa ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 6: Gold Pendant

คุณ Phacharamon Chokamornratchana ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 7: Gold Pendant

คุณ ปรเมศวร์ บุญธรรม ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 8: Gold Pendant

คุณ Leeyah Pw Tipparak ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 9: Gold Pendant

คุณ Prince pinyuda ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 10: Gold Pendant

คุณ Patlada phacharanavakul ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 11: Gold Pendant

คุณ Yutthana Songnei ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 12: Gold Pendant

คุณ Jetjumnong Kantavang ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 13: Gold Pendant

คุณ Sathapon Pengpanan ได้รับรางวัลคือ รางวัลที่ 14: Gold Pendant

.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือลูกค้าที่เปิดบัญชีแล้วเท่านั้น (เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2021)

2. บิทคับจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลโดยตรงภายใน 14 วันทำการหลังกิจกรรมจบลงหากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกาศผ่านทาง Bitkub Live Facebook fanpage ทางทีมงานจะติดต่อผู้ชนะเพื่อมารับรางวัล ผ่าน Messenger FB bitkubofficial (โดยทางเราจะขอข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ, email ที่สมัครสมาชิก, ที่อยู่, UID)

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดกิจกรรมนี้ และ ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของภายใน 45 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล หรือระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัล

6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

7. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย ของสินค้าหรือของรางวัลหากชำรุดเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่ง หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

8. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

9. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

10. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จะเป็นผู้ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ให้แก่ผู้ได้รับของรางวัล แต่ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลประจำปี

11. เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับบิทคับ โดยจะติดต่อท่านด้วยหมายเลข 02-032-9555 เท่านั้น

12. สำหรับลูกค้าที่อยู่รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้คอมเม้นใต้โพสต์กิจกรรม รบกวนลูกค้าติดต่อ ผ่าน Messenger FB bitkubofficial โดยทางเราจะขอข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ ชื่อ, email ที่สมัครสมาชิก, ที่อยู่ และโปรดตรวจสอบว่าเป็นเพจทางการของบิทคับก่อนเปิดเผยข้อมูลในแน่ใจเสียก่อน

.

บิทคับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง สำหรับแรงสนับสนุนที่มีมาโดยตลอด

#นึกถึงbitcoinคิดถึงbitkub #bitkub #HBD #Anniversary3rd

เบอร์โทร : 0619219962
  • ผู้โพสต์ :
    Shanya
  • อัพเดทเมื่อ :
    14 มิ.ย. 2021, 21:39:34

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่