แคสเปอร์สกี้ เข้าร่วมงาน UN Internet Governance Forum 2020

แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Startup

ครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วกับ แคสเปอร์สกี้ กำหนดเข้าร่วมงานการประชุมสุดยอดด้านการอภิบาลอินเทอร์เน็ต Internet Governance Forum (IGF) จัดโดยองค์การสหประชาชาติ ครั้งนี้เป็นปีที่ 15 และมีการจัดประชุมทางช่องทางออนไลน์ด้วยวันที่ 2 - 17 พฤศจิกายน ในหัวข้อ: Internet for human resilience and solidarity (อินเทอร์เน็ตเพื่อการปรับตัวและความสมานฉันท์ของมนุษยชาติ) ซึ่งแคสเปอร์สกี้ บริษัทไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลกได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน IGF 2020 สร้างการรับรู้ ความโปร่งใส และกระตุ้นความร่วมมือในระดับนานาชาติในการต่อสู้กับภัยคุกคามไซเบอร์

2020 เป็นช่วงเวลาจุดระเบิดของการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคคล องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ คู่กันไปกับการเพิ่มจำนวนกิจกรรมอาชญากรรมออนไลน์ นั้นยิ่งเน้นถึงความสำคัญและความจำเป็นของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ความปลอดภัยไซเบอร์ ต่อความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืนของการใช้อินเทอร์เน็ต และบทบาทของแคสเปอร์สกี้ที่มุ่งเน้นโลกปลอดภัยที่ได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีนั้น เราต้องการจุดประกายบทสนทนาระดับนานาชาติในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก รวมทั้งผู้กำหนดนโยบาย ให้เกิดการขยายกรอบความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อลดความรุนแรงด้านความปลอดภัยดิจิทัล

ที่ฟอรั่มนี้ CEO ของแคสเปอร์สกี้ คุณยูจีน แคสเปอร์สกี้ จะกล่าวปาฐกถาต่อผู้นำระดับสูงในวันที่ 13 พฤศจิกายน หนึ่งในหัวข้อที่คุณยูจีนจะได้กล่าวถึงคือ ความสำคัญของความร่วมมือในระดับนานาชาติสำหรับนโยบายไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของโลก ในงานแคสเปอร์สกี้ได้มีกิจกรรมต่างที่สำคัญ ได้แก่ เซสชั่นหัวข้อ stalkerware ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือต่อต้าน stalkerware ( the Coalition Against Stalkerware), เวิร์กชอปเรื่องมั่นใจและโปร่งใสไปกับระบบห่วงโซ่ของความปลอดภัยของงาน ICT และบูธออนไลน์ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) สำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลพร้อมด้วยการก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อมาประสบกับการแพร่ระบาดทั่วโลกเช่นนี้ เรื่องความปลอดภัยยิ่งทวีความสำคัญขึ้นดังนั้น ความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและต่อเนื่องสำหรับโลกไซเบอร์ยิ่งมีความอ่อนไหวและเป็นเรื่องที่จะมองข้ามเสียมิได้ เราจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมงาน IGF 2020 ด้วยเหตุผล 1) ,uชุมชนระดับภูมิภาคและผู้นำมารวมตัวกัน เพื่อถกถึงประเด็นสำคัญที่เราทุกคนต่างเผชิญในโลกไซเบอร์ และ 2) เป็นที่ให้แรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดใหม่ แก่บรรดาผู้บริหาร ผู้ที่ผลในการตัดสินใจที่ส่งผลเป็นการปฏิบัติงานได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ปาฐกถาและการอภิปรายต่อนานาประเทศที่มารวมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกแรงที่ร่วมสร้างโลกไซเบอร์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถไว้วางใจได้ว่าจะไม่มีอันตรายเหมาะสำหรับที่ทุกคนจะสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ ยูจีน แคสเปอร์สกี้

เวทีการประชุม IGF 2020 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายกว่า 200 เซสชั่น แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ข้อมูล, สภาพแวดล้อม, การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และความน่าเชื่อถือ หัวข้อที่จัดให้เป็นวาระโดดเด่นของงานนี้ ได้แก่ ‘ความร่วมมือทางดิจิทัล’ และโรดแมพของสหประชาชาติต่อหัวข้อดังกล่าว ในส่วนของฟอรั่มจัดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดในลักษณะโต๊ะกลมสำหรับภาครัฐโดยเฉพาะเพื่อถกกันในเรื่องของความเชื่อถือความวางใจต่อกันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

เจนไต มาซานโก, Head of the UN IGF Secretariat.แม้ว่าโควิด-19 จะได้นำความท้าทายหลากหลายรูปแบบมาสู่ชาวโลก ยิ่งเน้นให้เห็นถึงการพึ่งพาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยว่ามีความสำคัญต่อมวลมนุษย์เพียงใด การหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาสู่โต๊ะการเจรจาในงานประชุม IGF 2020 นี้จึงได้รับความร่วมมือจากสุดยอดผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมบทสนทนาและการอภิปรายถึงการมีส่วนร่วมและผลกระทบโดยตรงต่อผู้คน ประชากรโลก และมุมมองต่อดิจิทัลเทคโนโลยีรวมไปถึงนโยบายในการส่งเสริมสังคมและสร้างความยืดหยุ่นคล่องตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างไร’’

ทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมฟอรั่มในงานมากกว่า 3,000 คนโดยเฉลี่ยและในจำนวนเท่ากันผ่านช่องทางออนไลน์ ปีนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยผู้นำระดับสูงจากประเทศต่างๆ องค์กรนานาชาติทั้งระดับโลกและภูมิภาค ภาคประชาชน ภาคการศึกษาวิชาการ ภาคธุรกิจ และกลุ่มเทคนิคอล ล้วนมาจากส่วนต่างๆ ของโลกต่างตอบรับและให้ความสนใจกับการประชุมครั้งนี้เป็นพิเศษ

พบกับกิจกรรมความร่วมมือจากแคสเปอร์สกี้ในงาน IGF 2020:

 • Day Zero Pre-Event – จัดเซสชั่นหยุดยั้ง stalkerware Stop stalkerware: tackling digital stalking helps victims of domestic violence ในที่ 2 พ.ย. เวลา 16:15-17:15 ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือต่อต้าน stalkerware (the Coalition Against Stalkerware) และ Europol เรียกร้องความสนใจต่อปัญหาจาก stalkerware ซึ่งเป็นคอมเมอร์เชียลสปายแวร์ (ซื้อขายในการงาน) ใช้ในบริบทความรุนแรงในครัวเรือน ได้พูดคุยหัวข้อ วิธีการสร้างการรับรู้, วิธีให้ความช่วยเหลือในการป้องกันตัว และวิธีการระบุชี้รูปแบบการกระทำต่อผู้เสียหาย
 • เวิร์กชอปในหัวข้อมั่นใจและโปร่งใสไปกับระบบห่วงโซ่ของความปลอดภัยของงาน ICT ในวันที่ 12 พ.ย. เวลา 9:00-10:30 UTC จัดร่วมกับ EastWest Institute, Ministry of Information, Communications and Technology of Kenya, และ the Association of Users of Information Systems in Morocco (AUSIM) ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากตำรวจสากลของภาคพื้นยุโรป Europol's European Cybercrime Centre (EC3)และจากมาเลย์เซีย CyberSecurity Malaysiaหน่วยงานชำนาญงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ภายใต้การกำกับของกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดีย มาเลย์เซีย (KKMM เน้นบทสนทนาที่บังเกิดผล ได้ภาพเจาะลึกของระบบห่วงโซ่ของงานซีเคียวริตี้ของระบบ ICT โดยให้ความสำคัญต่อผลกระทบกับประเทศกำลังพัฒนา และตลาดเกิดใหม่
 • การขึ้นกล่าวปาฐกถาโดยคุณยูจีน แคสเปอร์สกี้ ต่อการประชุมกลุ่มผู้นำระดับสูงจะมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องของนัยยะของความปลอดภัยต่อบทบาทการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในยุคแห่งความไม่แน่นอน ในวันที่ 13 พ.ย. เวลา 18:30-20:00 UTC แง่มุมของปาฐกถาประกอบด้วย ข้อกังวลเร่งด่วนของสภาพแวดล้อมออนไลน์, กระบวนการต่อสู้ภัยคุกคามไซเบอร์, ความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนนโยบายไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในระดับโลก และวิธีการรองรับช่วยเหลือแก่กลุ่มที่มีความเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ
 • บูธ Kaspersky Online Booth เป็นบูธออนไลน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และความรับผิดชอบต่อโลกไวเบอร์ และ best practices ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ที่วิลเลจเวอร์ช่วล IGF Village สามารถเข้าไปดูได้ตลอดทั้งฟอรั่ม เริ่ม 2 พ.ย. โดยที่ผู้เข้ามาในบูธจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรเจ็คท์นำร่องที่น่าสนใจของแคสเปอร์สกี้ อาทิ Global Transparency Initiative (GTI), ‘No More Ransom’ project และ Coalition Against Stalkerware.

สามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดเซสชั่นการะชุมสุดยอดผู้นำได้ทาง UN Web TV webtv.un.org, และกิจกรรมอื่นของงาน IGF 2020 จะสตรีมผ่านช่องยูทูปทางการของงานประชุม Forum’s official YouTube channel - youtube.com/user/igf/. ตรวจสอบตารางกิจกรรมของงานได้ที่ intgovforum.org/multilingual/igf-2020-schedule/ (ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน)  • ผู้โพสต์ :
   Tech
  • อัพเดทเมื่อ :
   12 พ.ย. 2020, 22:52:58

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่