การประกวดถ่ายภาพ PATPONG Museum

กล้อง

“กลางแสง แดนสนธยา”

A Light in Twilight

เมื่อสิ้นแสงสีแดงที่เคยฉาบไล้ มีอะไรซ่อนอยู่ในพัฒน์พงศ์ ?

พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ขอเชิญช่างภาพเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “A Light in Twilight” เปิดโอกาสให้คุณเข้ามานำเสนอมุมมองของพัฒน์พงศ์ต่อสายตาชาวโลกในรูปแบบใหม่ ว่ามีอะไรมากกว่า Red Light District

TimeLine

1. วันเปิดรับสมัครวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563

2. เริ่มรับ Contestant Kit วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563

3. ปิดรับสมัครวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563

4. ส่งผลงานการประกวดได้นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563

5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ทาง Facebook Patpong Museum และ Website

6. งานประกาศผล และจัดแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563 ณ Candle Llight Gallery

กติกาการเข้าร่วมประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และประสบการณ์ของผู้เข้าประกวด

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ สูงสุด 1 ภาพ ต่อ 1 ท่าน และต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายบนถนนพัฒน์พงศ์หรือภาพในพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์เท่านั้น

4. ผลงานภาพที่ส่งต้องเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น

5. สามารถปรับแต่งภาพเพื่อความสวยงามได้ แต่ห้ามแต่งภาพจนผิดเพี้ยนหรือเกินจากความเป็นจริง

6. ผลงานภาพถ่ายต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดใดๆ มาก่อน ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว จะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ

การสมัครเข้าร่วมประกวด

1. สมัครเข้าร่วมประกวดโดยกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/eDvy28REZLkxxw3t9

2. รอรับอีเมลล์และนำ Code จาก E-mail ไปรับ Contestant Kit ได้ที่ พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์โดยใน Kit จะประกอบด้วย

- บัตรผ่านเข้าพิพิธภัณฑ์

- บัตรผู้เข้าประกวด

- Sticker Patpong Culture

การส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดโพสต์ภาพผลงาน ไม่มีลายน้ำ ไม่มีขอบขาว พร้อมเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพ ลงบนหน้า Feed Facebook ของตนเองและเปิดเป็นสาธารณะ

2. ใส่ #PatpongMuseum #AlightInTwilight

3. Check-In Patpong Museum

4. หลังจากโพสต์บน Facebook ตนเองส่ง Link มาที่ E-mail : alightintwilightPTCT@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความสวยงามของภาพถ่าย

2. ความสามารถในการตีความและสื่อสารอารมณ์ตามหัวข้อการประกวด

3. การตัดสินของผู้จัดการประกวดถ่ายภาพของทางพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ

รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 3,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 2,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

Popular Vote จากยอด Like และแชร์(เฉพาะที่เปิดเป็นสาธารณะ) เงินสดมูลค่า 2,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์

หมายเหตุ ผู้ที่ชนะการประกวดถ่ายภาพ จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

เงื่อนไขการจัดแสดงงานภาพถ่าย

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจโดยผู้สร้างสรรค์ผลงานจะได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาจำหน่าย หลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อย

2. สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายหลังการประกวด ผู้จัดการประกวดสามารถเผยแพร่ภาพของผู้เข้าประกวดได้ ทั้งในเชิงประชาสัมพันธ์และเชิงพาณิชย์ แต่ลิขสิทธิ์ภาพยังคงเป็นของผู้เข้าประกวด และต้องระบุที่มาของภาพเสมอ

-----------------------------------------------------------------------

A Light in Twilight

Behind the red light that had been plastered. What is hidden in Patpong?

Patpong Museum Invited to participate in a photo contest The topic “ A Light in Twilight” Give an opportunity Present Patpong more Red Light District

TimeLine

1. Opening date for submissions 19 June 2020

2. Opening date for Contestant Kit 20 June 2020

3. Closing date for submissions 15 August 2020 (18.00 Hours Thailand time, GMT +7)

4. Patpong Museum contact the winners thru Facebook or Website within 28 August 2020

5. The Best photos will be displayed and promoted during on 5 September 2020 At Candle Light Gallery

Participant requirements:

1. 18 years or older

2. Be the rightful owner of the photograph/s without violating or infringing on the rights of others.

3. Photo Submit a contest Must be on the Patpong road or Patpong Museum Only

4. Photo Submit Digital file only

5. Colour adjustments or conversions to grayscale that do not alter the content are permitted.

6. The photographic entry must never have been entered in any contest before, and/or must never have been published or have been used to engage in any commercial use or purpose before.

How to Apply for photo contest

1. Register https://forms.gle/eDvy28REZLkxxw3t9

2. Waiting for an email response for Contestant Kit at PatpongMuseum

Contestant Kit Details

- Patpong Museum card

- Guest card

- Sticker Patpong

Submission Deadline

1. Photo Submit no watermark no frame Add information and a caption to that photo on you Feed Facebook Open to public

2. Add #PatpongMuseum #AlightInTwilight

3. Check-In Patpong Museum

4. After Post Facebook Send link to E-mail: alightintwilightPTCT@gmail.com

Judging criteria

1. Beauty of photos

2. Ability to interpret and communicate emotions based on contest topics\

3. The decision of the photography contest organizer of the Patpong Museum Is considered final in all cases Contestants must agree to accept and comply with the contest participation conditions.

Prize

1st prize: 5,000 Baht , one year ticket to Patpong Museum

2nd prize: 3,000 Baht , one year ticket to Patpong Museum

3rd prize: 2,000 Baht , one year ticket to Patpong Museum

Popular Vote Like and share Facebook Open to public 2,000 Baht , one year ticket to Patpong Museum

Remark :: The winner of the photography contest Will have to pay 5% tax of the prize value received

Photo exhibition conditions

** Photos submitted to the contest Will be on display in the Patpong Museum And distributed to those interested. The creators will receive 70% of the selling price After deduction of expenses

*** Right to publish photos after the contest The contest organizer can publish pictures of the contestants. Both in public relations and commercial But the copyright still belongs to the contestant And must always specify the origin of the image

เบอร์โทร : 0617341847
LINE : 0617341847
  • ผู้โพสต์ :
    WorklinkPR
  • อัพเดทเมื่อ :
    15 ก.ค. 2020 15:46:18

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา