​รมช.ศธ. "ดร.กนกวรรณ" ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่ จ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชินวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการในกำกับให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการมาให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กำกับดูแลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับฟังปัญหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดีที่สุด

และกล่าวเพิ่มเติมตอนหนึ่งว่า ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไปเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง

โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชนให้มีความกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่เกิดต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างดียิ่ง ตนตระหนักดีว่า ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถต่อไป”

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจค่ายลูกเสือภูเขาทอง เพื่อดูสภาพความเป็นจริงในการหาแนวทางพัฒนาค่ายลูกเสือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้เดินทางต่อไปยังบริเวณศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อติดตามดูสถานการณ์แม่น้ำโขง ซึ่งลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง วิกฤติสุดในรอบ 10 ปี ต่ำกว่า 2 เมตร ในการเตรียมผลักดันเป็นวาระรัฐบาลเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

  • ผู้โพสต์ :
   comman
  • อัพเดทเมื่อ :
   1 พ.ย. 2019, 14:41:04

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่