​"กอ.รมน.กทม." คุมเข้ม สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

ข่าวประชาสัมพันธ์

"กอ.รมน.กทม." คุมเข้ม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในพื้นที่ สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

กอ.รมน.กทม.(ท) ร่วมกับ สำนักการข่าว กอ.รมน. , ตำรวจสน.หัวหมาก , เจ้าหน้าที่เทศกิจ สขช. และ ขกท. นำโดย พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.(ท) พ.ท.บันเทิง แสงดอกไม้ ปขร.สขว.กอ.รมน. ได้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติและวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ก่อนปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ 007สายข่าวความมั่นคง และมวลชน กอ.รมน.กทม. รวมจำนวน 80 นาย ทำการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย่านรามคำแหง เพื่อขอความร่วมมือพี่น้องประชาขนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในพื้นที่ สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 21.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนมากให้การต้อนรับและเข้าใจเป็นอย่างดี มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเรื่องร้องเรียนหลายเรื่อง มีผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ


  • ผู้โพสต์ :
   comman
  • อัพเดทเมื่อ :
   2 พ.ย. 2019, 11:36:18

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่