"ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน...ที่สุดแห่งซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เริ่ม 19 เม.ย.นี้ ททบ.5

ละคร ดารา นักแสดง

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.),สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5,บริษัท พรี-โพร-โพสต์ ไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ ENVOSTAR สร้างสรรค์ผลงานซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ "ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน เตรียมออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.05-13.30 น. (หลังข่าวเที่ยง) เริ่มวันจันทร์ที่ 19 เมษายน - วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD กด 1

สำหรับผลงานสร้างสรรค์ "ดอกไม้เหล็ก หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน” ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อในแขนงต่างๆ ต่อสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่นำเสนอแต่ภาพความรุนแรง การสูญเสีย ภาพแห่งความน่ากลัว ยิ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส รวมถึงเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความสุ่มเสี่ยง หดหู่ และยากลำบาก ซึ่งข้อเท็จจริงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีเพียงส่วนเดียว และส่วนน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับพื้นที่และประชากรของ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ด้วยหน้าที่หลักของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงควรนำเสนอภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนำเสนอในหลักชีวิตแห่งความเป็นจริง ในวิถีชีวิต วิถีอาชีพ วิถีวัฒนธรรม และโบราณสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยเรื่องราวทั้งหมด จะถูกนำเสนอผ่าน กลุ่มทหารพรานหญิง 12 หน่วยเฉพาะกิจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในโซเชียลมีเดีย ในนาม “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้ หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน

ที่สำคัญแนวทางการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ได้ใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนำความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือ ก่อนจะทำอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่างการดำเนินการนั้นจะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาหรือทำงานให้เขานั้น “เข้าใจ” เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่ข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้ว จะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้สำเร็จ เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ทางด้านนักแสดงทั้ง 16 คน เป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง (อส.ทพ.หญิง) ประจำหน่วยเฉพาะกิจอาสาสมัครทหารพรานหญิง ใน 12 กรมทหารพราน ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส ซึ่งใน 3 จังหวัดชายใต้ มี อส.ทพ.หญิงจำนวนกว่า 450 คน

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์เรียลลิตี้ "ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน...ได้ที่ Facebook : ดอกไม้เหล็ก “หัวใจใต้ หัวใจเธอ เรียลลิตี้”

  • ผู้โพสต์ :
   comman
  • อัพเดทเมื่อ :
   6 มี.ค. 2021, 18:23:57

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่