กสร. ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐและเอกชน ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กสร. ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าตรวจสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ กำหนดมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง การฉีดวัคซีน รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง การฉีดวัคซีน รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั่วประเทศ กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายพนักงานตรวจแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 3,304 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงานและปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ประเมินตนเองผ่าน Platform online : Thai Stop COVID plus และ Thai Save Thai ซึ่งสถานประกอบกิจการได้ให้ความร่วมมือประเมินตนเองเกินกว่าร้อยละ 52 และได้นำผลการประเมินตนเองของสถานประกอบกิจการที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มาจัดทำเป็นแผนเข้าตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่

โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานได้แก่ สำนักงานงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ BOI ร่วมกันจัดทีมตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่ (onsite) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1-10 ได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และกองประเมินผลกระทบ กรมอนามัย ได้จัดทำแผนเข้าตรวจประเมินในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

เบอร์โทร : 022458915
เว็บไซต์ : labour.go.th
  • ผู้โพสต์ :
    dlpw
  • อัพเดทเมื่อ :
    22 มิ.ย. 2021, 11:24:06

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่