ไลออนเดลบาเซล ตัดสินใจเดินหน้าสร้างโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงในเมืองเวสเซลลิง ประเทศเยอรมนี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไลออนเดลบาเซล (LyondellBasell) ประกาศว่า บริษัทได้ตัดสินใจเดินหน้างานวิศวกรรมเพื่อก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงที่เมืองเวสเซลลิง ประเทศเยอรมนี โดยโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงเชิงพาณิชย์แห่งนี้จะใช้เทคโนโลยี MoReTec อันเป็นกรรมสิทธิ์ของไลออนเดลบาเซล เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกแปรสภาพให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับใช้ผลิตพลาสติกใหม่ โดยการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปี 2566

ก่อนหน้านี้ ไลออนเดลบาเซลได้ประกาศจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนกับบริษัทแห่งหนึ่งในเยอรมนี โดยใช้ชื่อว่า ซอร์ส วัน พลาสติกส์ (Source One Plastics) เพื่อจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นจากขยะพลาสติกให้กับโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงที่กล่าวถึงข้างต้น โดยซอร์ส วัน พลาสติกส์ วางแผนว่าจะสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มาจากประชาชนชาวเยอรมันราว 1.3 ล้านคนต่อปี ขยะพลาสติกเหล่านี้ประกอบด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารแบบหลายชั้นหรือภาชนะพลาสติกผสม ซึ่งปัจจุบันไม่มีการรีไซเคิล

"เรากำลังทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไปข้างหน้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี MoReTec ก็เป็นอีกก้าวของไลออนเดลบาเซลในการเร่งพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีหมุนเวียนที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น" คุณอีวอนน์ ฟาน เดอร์ ลาน (Yvonne van der Laan) รองประธานบริหารฝ่ายโซลูชันหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำของไลออนเดลบาเซล กล่าว "เทคโนโลยีที่โดดเด่นและให้ผลตอบแทนสูงจะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันไพโรไลซิสและก๊าซไพโรไลซิสเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการผลิตวัสดุพลาสติกใหม่ นอกจากนี้ กากของเสียที่เป็นของแข็งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือบริโภคในการใช้งานอื่น ๆ เทคโนโลยีนี้จึงเป็นกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่สร้างขยะเป็นศูนย์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

การเปิดใช้งานโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงเทคโนโลยี MoReTec คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปี 2568 ด้วยกำลังการรีไซเคิล 50,000 ตันต่อปี โดยวัตถุดิบตั้งต้นที่ผลิตขึ้นจะถูกแปรสภาพให้เป็นพอลิเมอร์ CirculenRevive ซึ่งนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เป็นต้น

เรื่องราวของนวัตกรรม MoReTec

ในปี 2561 ไลออนเดลบาเซลได้เริ่มทำการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการรีไซเคิลเชิงเคมีของขยะพลาสติกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีคาร์ลสรู (Karlsruhe Institute of Technology หรือ KIT) ในเยอรมนี เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี MoReTec ในระดับห้องปฏิบัติการ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทได้ประกาศสร้างโรงงานนำร่องรีไซเคิลเชิงเคมีในเมืองเฟอร์รารา ประเทศอิตาลี ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 โดยงานวิจัยที่โรงงานนำร่องได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิล ระบุตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงพาณิชย์ และสร้างความก้าวหน้าในการจำแนกลักษณะของวัตถุดิบตั้งต้นจากขยะพลาสติก ศักยภาพของโรงงานเทคโนโลยี MoReTec ได้รับการขยายอย่างต่อเนื่อง จนเปลี่ยนโรงงานนำร่องให้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในปี 2564

ปัจจุบัน เทคโนโลยี MoReTec ทำให้สามารถรีไซเคิลวัสดุพลาสติกได้แทบทุกประเภท เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารแบบหลายชั้นหรือภาชนะพลาสติกผสม โดยขยะพลาสติกพอลิโอเลฟินถูกย่อยสลายด้วยเครื่องปฏิกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ส่งผลให้เกิดวัตถุดิบตั้งต้นคุณภาพสูงสำหรับใช้ผลิตวัสดุพลาสติกใหม่ในโรงงานพอลิเมอร์หลายแห่งของไลออนเดลบาเซล

เกี่ยวกับไลออนเดลบาเซล

ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก ไลออนเดลบาเซลมุ่งมั่นตั้งใจในทุก ๆ วัน เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่ปลอดภัยที่สุด ดำเนินงานอย่างดีที่สุด และมีมูลค่ามากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ วัสดุ และเทคโนโลยีของบริษัทได้ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในด้านความปลอดภัยทางอาหาร การเข้าถึงน้ำสะอาด การดูแลสุขภาพ และการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดกว่า 100 แห่งทั่วโลก ไลออนเดลบาเซลให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง และกำลังขับเคลื่อนความดี (Advancing Good) โดยให้ความสำคัญกับโลกของเรา ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ และพนักงานของเรา บริษัทภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีระดับโลกและการให้ความสำคัญกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังยกระดับและปฏิบัติตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและการหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาระดับโลกอย่างขยะพลาสติกและการปล่อยคาร์บอน ทั้งนี้ ในปี 2565 ไลออนเดลบาเซลได้รับการยกย่องจากนิตยสารฟอร์จูน (FORTUNE Magazine) ให้ติดทำเนียบ "บริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลก" เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.lyondellbasell.com หรือติดตาม @LyondellBasell ทางลิงก์อิน

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นข้อความคาดการณ์อนาคต โดยอ้างอิงจากสมมติฐานของทีมผู้บริหารบริษัทไลออนเดลบาเซล ซึ่งเชื่อว่ามีความสมเหตุสมผล ณ เวลานั้น ข้อความคาดการณ์อนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปอย่างมากอันเป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในโรงงานที่กล่าวถึงข้างต้น ความสามารถของเราในการบรรลุการดำเนินการที่ระบุไว้หรือกรอบเวลาในการดำเนินการดังกล่าว ความสำเร็จในการก่อสร้างและดำเนินการโรงงานที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ความสามารถของเราในการได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกำกับดูแล ความสามารถของเราในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมถึงความสามารถในการเพิ่มกำลังการผลิตพอลิเมอร์รีไซเคิลและพอลิเมอร์หมุนเวียนเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายและการคาดการณ์ของเรา และสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปในภูมิภาคหรือตลาดที่ไลออนเดลบาเซลและบริษัทในเครือให้บริการ หรือสถานที่ที่บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการ แม้ข้อความและการคาดการณ์เหล่านี้มีขึ้นโดยสุจริต แต่ไลออนเดลบาเซลและทีมบริหารรับประกันไม่ได้ว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ในอนาคตจะเป็นจริง สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงออกมาแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ สามารถดูได้ที่หมวด "ปัจจัยเสี่ยง" (Risk Factors) ในรายงานประจำปี Form 10-K สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในหน้าเพจนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บนเว็บไซต์ www.LyondellBasell.com และบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.gov ทั้งนี้ บริษัทไม่รับประกันว่าการกระทำ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในข้อความคาดการณ์อนาคตจะเกิดขึ้นจริง หรือหากเกิดขึ้นจริง ก็ไม่รับประกันผลกระทบที่มีต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัท ข้อความคาดการณ์อนาคตเป็นการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และอ้างอิงจากการประเมินและความคิดเห็นของทีมผู้บริหารบริษัท ณ เวลานั้น ไลออนเดลบาเซลไม่มีภาระหน้าที่หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคต แม้ว่าการประเมินหรือความคิดเห็นของทีมผู้บริหารหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ตาม เว้นแต่กฎหมายบังคับ
  • ผู้โพสต์ :
    iqmedia
  • อัพเดทเมื่อ :
    25 พ.ย. 2022 11:21:28

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา