ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เปิดตัวเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่ผ่านการผลิตซ้ำ เตรียมวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิก มุ่งขับเคลื่อนความริเริ่มด้านความยั่งยืน

คอมพิวเตอร์

เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตัลแบบมัลติฟังก์ชันที่นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างรุ่น ApeosPort-VI C5571 R และ C3371 R

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เอเชีย แปซิฟิก (FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific) เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตัลสีแบบมัลติฟังก์ชัน ขนาด A3 โดยเป็นสินค้าใช้แล้วที่นำมาผ่านกระบวนการผลิตซ้ำ (remanufactured*1) เพื่อวางจำหน่ายใหม่ใน 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ ApeosPort-VI C5571 R และ C3371 R จากซีรีส์ ApeosPort-VI C เครื่องพิมพ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาตามหลักการในการปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเสมือนทรัพยากรอันมีค่าแทนที่จะเป็นขยะและจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก*2

ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น การรักษาคุณภาพและความเข้มข้นของวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์รีไซเคิลถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้เปิดตัวความคิดริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รวบรวมผลิตภัณฑ์ใช้แล้วจากผู้ใช้เพื่อสร้างระบบวงปิด โดยเครื่องพิมพ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตซ้ำนี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยอัตราการใช้ชิ้นส่วนซ้ำที่ 84% (โดยน้ำหนัก) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือ 56% เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่ผลิตใหม่*3 ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติหลักของ ApeosPort-VI C5571 R / C3371 R

ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายในการใช้งาน

- เครื่องพิมพ์มาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ท เวลคัมอายส์ (Smart WelcomEyes) เพื่อตรวจจับผู้ใช้ที่อยู่ใกล้ตัวเครื่อง และออกจากโหมดพัก (สลีป) โดยอัตโนมัติในเวลาไม่ถึง 5 วินาที โดยใช้เทคโนโลยีไอเอช-ฟิวเซอร์ (IH-Fuser) ที่ให้ความร้อนทันที

เพลิดเพลินกับผลงานพิมพ์สีสันสดใส พิมพ์ได้รวดเร็วทันใจ

- พิมพ์ด้วยความละเอียดสูงในระดับ 1,200 x 2,400 dpi โดยใช้หมึกพิมพ์ซูเปอร์ อีเอ-อีโค่ (Super EA-Eco) ซึ่งเป็นอนุภาคผงหมึกที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรม

- เครื่องพิมพ์ ApeosPort-VI C5571 R พิมพ์ด้วยความเร็ว 55 หน้าต่อนาที ในขณะที่รุ่น ApeosPort-VI C3317 R พิมพ์ด้วยความเร็ว 35 หน้าต่อนาที ทั้งสีและขาวดำ (กระดาษ A4 LEF)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นมาพร้อมฟังก์ชันทำสำเนา พิมพ์ และสแกนสองหน้าแบบอัตโนมัติด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว

[ ระบบวงปิด ]

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้เข้ามากำหนดนโยบายรีไซเคิลทั่วทั้งบริษัทในปี 2538 ทั้งยังนำระบบการผลิตแบบหมุนเวียนที่ตรวจสอบวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผน พัฒนา และผลิต ไปจนถึงการกำจัดมาใช้ในปีเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย " การฝังกลบเป็นศูนย์ " อย่างยั่งยืน โดยมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว จากนั้นก็คัดเลือกชิ้นส่วน และนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จะเดินหน้าผลักดันสร้างสังคมปลอดคาร์บอน โดยอาศัยเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความล้ำหน้า พร้อมบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามแผนมูลค่าที่ยั่งยืนประจำปี 2573 ของกลุ่มฟูจิฟิล์ม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดลงให้ได้ 50% ภายในปีการเงิน 2573 และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปีการเงิน 2583

*1: ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตซ้ำนั้น ผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วซึ่งรวบรวมมาจากผู้ใช้ โดยผลิตภัณฑ์ถูกแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพให้เป็นของใหม่

*2: สอบถามการวางจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่สำนักงานของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ในพื้นที่ของคุณ

*3: เมื่อเทียบกับ ApeosPort-VI C4471 RC และ ApeosPort VI C4471

เกี่ยวกับฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (FUJIFILM Business Innovation) เป็นผู้นำระดับโลกที่มุ่งให้บริการนวัตกรรมแก่ธุรกิจของลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสร้างและเติมเต็มสถานที่ทำงานเชิงนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (DX) เราได้บุกเบิกเทคโนโลยีมากมายและสั่งสมความเชี่ยวชาญมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2505 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์กรให้เป็นไปอย่างสูงสุด พอร์ตบริการของเราประกอบด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนา การผลิตและจำหน่ายโซลูชั่นระบบกระบวนการทำงานระดับโลก บริการไอที และอุปกรณ์การพิมพ์ อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ดิจิตัลหลายฟังก์ชั่น (MFP) เรายังมีบริการรับมอบหมายงานจากภายนอกองค์กร (BPO) ตลอดจนการสนับสนุนการตลาดและการดำเนินระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เราได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นมากกว่าแค่การเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากเป็นการสะท้อนพันธกิจของเราในการเป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจอยู่เสมอ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เอเชียแปซิฟิก เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทระดับโลกอย่างฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ซึ่งให้การสนับสนุนองค์กรและบริการร่วมสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

https://fujifilm.com/fbglobal


  • ผู้โพสต์ :
    iqmedia
  • อัพเดทเมื่อ :
    14 ก.ย. 2023 14:16:53

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา