​OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

การศึกษา ภาษา ติวเตอร์

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค
บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน


กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF ร่วมลงนามในสัญญาให้ทุนสนับสนุน กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เพื่อดำเนินโครงการ “คาราวานความรู้ตลาดทุนสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน” หวังติดอาวุธความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่

โดย นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ได้ลงนามในสัญญาให้ทุนสนับสนุน ร่วมกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ OKMD ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

นายชนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่าย และการลงทุนโดยขาดความรู้ความเข้าใจก่อเกิดหนี้สินมากมายโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่อาจมีความเสี่ยงทางการเงิน ยังไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีอยู่มากมาย และไม่สามารถใช้ประโยชน์ของตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางการเงินรูปแบบใหม่จึงเป็นแนวทางสำคัญ โดยความร่วมมือกับ OKMD ในครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายการวางรากฐานสำคัญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะการเงิน การลงทุนที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดไปสู่เข้าการลงทุนในตลาดทุนในอนาคตต่อไป

ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน (Financial Literacy) ให้กับคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมกันกับ OKMD จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน ตามประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินและ
การลงทุนให้กับ เด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ในระหว่าง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นใน
การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการลงทุน และจะนำไปสู่พฤติกรรมการลงทุนที่เหมาะสมและเห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคต”

“ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนต้นแบบ สามารถขยายผล
องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่คนรอบข้างและครอบครัว และจะนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต
ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงและเพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุนให้แก่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญต่อไป” ดร.ทวารัฐ กล่าวปิดท้าย

  • ผู้โพสต์ :
    natasithakan
  • อัพเดทเมื่อ :
    18 ก.ย. 2023 16:17:28

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา