การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “การพัฒนาการให้บริการประชาชน” จึงได้ผลักดันให้หน่วยงานราชการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการให้บริการติดตามรายละเอียดเรื่อง “การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTY0NHx8MX...

เบอร์โทร : 0898895156
LINE : ann1rgvv
เว็บไซต์ : okmassthai.com
  • ผู้โพสต์ :
   onuma
  • อัพเดทเมื่อ :
   28 มิ.ย. 2019, 15:09:37

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่