มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8 ตอน สุขในธรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

พี่น้องชาวเชียงใหม่เตรียมพบกับงานมหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่“มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน สุขในธรรมมาร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญและสุขใจกับการฟังธรรมเทศนาแบบ 9 ชั่วโมงติดโดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ นำโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ, พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด, พระครูศรีธวัชโสภณ (บุญเกตุ เกตุธมฺโม) วัดศรีบุญเรือง จ.เชียงใหม่, พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) จ.เชียงใหม่, พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่

พบกันในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ท่านแรกที่มาถึงจะได้รับมอบพระธาตุ จากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย หนังสือสวดมนต์ และของที่ระลึกหน้างาน ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @okmass

เบอร์โทร : 0898895156
LINE : ann1rgvv
เว็บไซต์ : okmassthai.com
  • ผู้โพสต์ :
   onuma
  • อัพเดทเมื่อ :
   3 ก.ค. 2019, 15:13:54

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่