โรงพยาบาลมนารมย์เปิดSocial Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ รุ่นที่ 4 รายละเอียด

คอร์สเรียน

โรงพยาบาลมนารมย์เปิดSocial Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ รุ่นที่ 4

รายละเอียด

เสริมสร้างความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น พัฒนาความมั่นใจในตนเอง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จากสถานการณ์จำลอง การสวมบทบาทสมมติ การทำกิจกรรมกลุ่มและการเล่น (Play) อย่างต่อเนื่อง โดยนักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมนารมย์

- ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การกล่าวทักทาย การเริ่มต้นและจบบทสนทนา
- ชักชวนเพื่อนเล่น รู้จักป้องกันตนเองเมื่อถูกแกล้ง
- การเป็นผู้ให้และผู้รับ การพูดขอโทษและขอบคุณ
- การแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
- การจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ของตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

รูปแบบการอบรม

การฝึกแบบกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วม 10 คน

เหมาะกับใคร ?

AdvertisementReplay Ad

เด็กอายุ 7 – 12 ปี (กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.1 – ป.6) โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิกก่อน เพื่อดูความพร้อมและระดับพัฒนาการของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ : โรงพยาบาลมนารมย์

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 19,000 บาท ปิดรับสมัครและลงทะเบียน ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563
หมายเหตุ: กรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและไม่มีการชดเชยครั้งที่ขาดไป เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้ จะเกิดประโยชน์กับเด็กเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม

วิทยากร

โดย ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก ท่านที่สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ : https://www.manarom.com/seminar2020/socialskillcamp4.html

เบอร์โทร : 02-7259595
เว็บไซต์ : manarom.com
  • ผู้โพสต์ :
   parisa
  • อัพเดทเมื่อ :
   30 ม.ค. 2020, 15:23:35

  ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่