​มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนประจำปี 2566 มูลค่า 2,346,400 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมมอบทุน 20,581,519 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์


มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากแรงบันดาลใจของคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายเพียงคนเดียวของ ภก.ดร.เกษม และ คุณทับทิม ปังศรีวงศ์ ซึ่งต้องการตอบแทนพระคุณและสืบสานปณิธานอันแน่วแน่ของบิดาผู้เป็นปูชนียบุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์” ด้วยทุนเริ่มต้นจำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดมอบเงินทุนทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจัดมอบทุนเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดมอบทุนให้โครงการด้านเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยทุน 5 หมวด ได้แก่ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ และทุนอบรมวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม, ทุนสนับสนุนการวิจัย, ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ, ทุนสนับสนุนการพัฒนาการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรม และอบรมระยะสั้นใน/ต่างประเทศ และทุนสนับสนุนด้านอื่นๆ ทางเภสัชศาสตร์

คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้จัดมอบทุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยไม่มีข้อผูกมัดโดยในปี พ.ศ.2566 ได้จัดพิธีมอบทุนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้าน เภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย จำนวน 50 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,346,000 บาท ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบ Zoom Webinar และโอนเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบทุนโดยเฉพาะผู้รับทุนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัด

คุณธีระพงศ์ ได้กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ของการมอบทุนสนับสนุนด้านเภสัชศาสตร์ “แม้ว่าสังคมโลกได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของวิกฤตโรคระบาดตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเงินเฟ้อรวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสงครามที่เกิดขึ้นในทวีปต่างๆซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมทั้งทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่จะนำไปใช้พัฒนาต่อยอดและค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองและสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ไม่อาจหยุดนิ่งและต้องพัฒนาให้ทันท่วงทีต่อการนำมาใช้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และบำบัดภัยคุกคามจากโรคระบาดอุบัติใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  • ผู้โพสต์ :
    pr-executive1
  • อัพเดทเมื่อ :
    22 ธ.ค. 2023 17:29:18

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา