ไฮเออร์ ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศ ฉลองยอดจำหน่ายครบ 10 ล้านเครื่อง

อุปโภค บริโภค

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฮเออร์ มียอดการเติบโตเกือบ 3 เท่าในประเทศไทย โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 20% และได้ก้าวขึ้นสู่สายการผลิตที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดของบริษัท

ข้อมูลล่าสุดจาก GfK แสดงให้เห็นว่า เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฮเออร์ ได้ขึ้นมาอยู่ 3 อันดับแรกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหมวดตู้เย็นและเครื่องซักผ้าในตลาดประเทศไทย ขณะที่ขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ของเครื่องปรับอากาศ (ในแง่ของจำนวน) เป็นการตอกย้ำความสำเร็จครั้งใหม่ของไฮเออร์ ที่ยึดมั่นในกลยุทธ์การปรับธุรกิจให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ หรือ Localization และ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับไฮเอนด์

ใช้กลยุทธ์ Localization เพื่อส่งเสริมโลกาภิวัตน์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ไฮเออร์ ประเทศไทย ได้จัดงานฉลองยอดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศครบ 10 ล้านเครื่อง ที่โรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ Localization ของไฮเออร์ ในประเทศไทย

โรงงานเครื่องปรับอากาศของ ไฮเออร์ ประเทศไทย เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2552 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศของไฮเออร์ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและกลายมาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้ามากกว่าหลายล้านเครื่องต่อปี ซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตรวมถึงการส่งออก นอกจากนี้ ความสามารถในการผลิตสินค้าของไฮเออร์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในช่วงปลายปี 2566 โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศของไฮเออร์ จะเตรียมดำเนินการส่งมอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนจำนวน 500,000 เครื่อง และชิ้นส่วนหน้ากากเครื่องปรับอากาศจำนวน 750,000 เครื่อง เป็นการสร้างสถิติใหม่ที่สูงสุดในการผลิตอีกครั้ง

ในแง่ของการเป็นส่วนสำคัญของศูนย์การผลิตระดับโลก ไฮเออร์ ประเทศไทย ได้ยึดมั่นในการดำเนินการพัฒนาวิวัฒนาการการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้กระบวนการผลิตทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกันผ่านระบบดิจิทัลได้ และต่อยอดความสามารถในการพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุปกรณ์ผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบสถิติ และ การนำเทคโนโลยีมาผสานกับการผลิตต่าง ๆ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงานของผู้ปฏิบัติงาน ลดต้นทุนการผลิตและระดับการใช้พลังงาน รวมถึงลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ในขณะเดียวก็สร้างข้อได้เปรียบในด้านการเป็นผู้นำการผลิต

การใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างความต้องการของผู้ใช้สินค้า

การดำเนินธุรกิจให้เข้ากับพื้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ย้อนกลับไปช่วงที่เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฮเออร์ เข้าสู่ตลาดประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งได้เผชิญกับแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมายาวนานทั้งแบรนด์จากญี่ปุ่นและเกาหลี ความท้าทายในการเจาะตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเกิดขึ้น ไฮเออร์ ยึดมั่นในแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ด้วยสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง

ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้น และ มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ในช่วง 24 ถึง 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียสการใช้เครื่องปรับอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างความเย็นสบายในช่วงอากาศร้อนและลดความชื้นในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อโรคที่เจริญเติบโตได้ง่ายในเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้ต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง 80% ของผู้ใช้ต้องจ่ายค่าบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ โดยค่าบริการตลอดปีนั้นมากกว่า 5,000 บาท และยังต้องทำการจองล่วงหน้าอีกด้วย เพื่อลดทอนการเกิดปัญหาดังกล่าว ไฮเออร์ได้มีการวิจัยและพัฒนาจาก 10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลกที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และประสบความสำเร็จในการเปิดตัวเครื่องปรับอากาศระบบ Self-Cleaning ที่สามารถ ทำความสะอาดด้วยตนเองได้ เพื่อนำความสะดวกสบายและสุขภาพที่ดีมาสู่ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศ

ไฮเออร์ ประเทศไทย ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ตรงจุด ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศ UV Cool Series รุ่นล่าสุดในตลาดมีเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC Sterilization ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% และตอบสนองความต้องการอากาศที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้ ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ผ่านการทดสอบและรับรองโดยองค์กรระดับโลกอย่าง Texel และได้มาถึงผู้ใช้งานคนไทยแล้ว

การรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้โดยหน่วยงานระดับโลก และ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาด มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน ยอดขายเครื่องปรับอากาศของไฮเออร์ยังคงครองอันดับ 1 ในตลาดมาโดยตลอด (ในแง่ของจำนวน)

นอกจากนี้ ไฮเออร์ ประเทศไทย ยังมีสินค้าตู้เย็นรุ่นมัลติดอร์ที่สามารถทำสมูทตี้เพื่อความสดชื่นได้อย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมอุณหภูมิในภูมิภาคต่าง ๆ

การจัดงานฉลองยอดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศครบ 10 ล้านเครื่อง ที่โรงงานของไฮเออร์ในประเทศไทย ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันถึงการไม่หยุดพัฒนาของไฮเออร์สู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมมากว่า 20 ปี แล้วเท่านั้น และยังเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ระดับโลกอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของไฮเออร์ ได้ที่ Facebook: Haier (TH)

Instagram: @haierthailand_official และ Twitter: @ThailandHaier

-จบ-

เบอร์โทร : 0623504870
  • ผู้โพสต์ :
    preechai
  • อัพเดทเมื่อ :
    15 ส.ค. 2023 11:15:52

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา