อยู่ที่ไหนก็เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ได้ กระทรวง อว. ขนความสนุก ส่งถึงบ้าน รับงานวันเด็กแห่งชาติปี 65 ผ่านกิจกรรม On Sites, On Hands, Online เพราะเยาวชนไม่ควรพลาดโอกาสการเรียนรู้

แม่และเด็ก

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเราในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในปีนี้ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจเดิมตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ อพวช. และหน่วยงานพันธมิตรในสังกัดกระทรวงการอุดมฯ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ม.วลัยลักษณ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานเอกชนกว่า 27 หน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ขึ้นในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวความคิดหลักของปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความน่าสนใจและความสนุกในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมกระบวนการคิดให้กับเยาวชนไทยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกได้อย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.กิจกรรม On Sites 2.กิจกรรม On Hands และ 3.กิจกรรม Online

ด้าน นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)กล่าวว่า ในส่วนของการจัดกิจกรรม On Sites เนื่องจากเป็นการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้นงานในส่วนของ On Sites จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แก่น้องๆ และเยาวชนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์สนุก ณ สถานที่จริง แต่มีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกิจกรรมออนไลน์ สามารถมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ บนพื้นที่จัดงานทั้ง 8 แห่ง คือ

*เทคโนธานี อพวช. คลองห้า (วช./ปส./มว./สวทช.)

*จัตุรัสฯ เดอะสตรีท รัชดา (ศูนย์วัฒนธรรมฯ/ชมรมเลโก้)

*อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร./อพวช.)

*จัตุรัสวิทยาศาสตร์ โคราช (มทส./สซ./สดร./อพวช.)

*หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

*สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องครักษ์ (สทน.)

*Saima Park Avenue นนทบุรี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดงานยังคงยึดตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการจัดมาตรการการตรวจคัดกรอง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรอบบริเวณการจัดงาน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานในการแสดงผลการฉีดวัคซีน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ขณะร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงาน

ทางด้าน กิจกรรม On Hands จะเป็นกิจกรรมที่เราจัดส่งสื่อการเรียนรู้ และของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue”เพื่อรอรับสื่อการเรียนรู้ไปให้เล่นสนุกถึงบ้านอีกด้วย

มาถึงกิจกรรม Online ซึ่งถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานถนนสายวิทยาศาสตร์ใน ปี 2565 นี้ ซึ่ง สามารถร่วมสนุกกันได้ทั้ง ในรูปแบบ Live Event และการประกวดแข่งขันกิจกรรมทาง Facebook Fanpage หลากหลายกิจกรรม สุดสร้างสรรค์ พร้อมรับของรางวัลมากมาย อาทิ

* กิจกรรม What Am I กายวิทย์ คิดสร้างสรรค์

* กิจกรรม Science Around Us บอกเล่าวิทย์รอบตัว

* กิจกรรม Makers ส่งกล่องนักประดิษฐ์

* กิจกรรม STKC CLUB

* กิจกรรม GISTDA (สทอภ.)

* กิจกรรมตะลุยแดนมหัศจรรย์อุทยานพฤกษศาสตร์

* กิจกรรมอะไร อะไร ก็... แก้ว

กิจกรรม Online

ช่องทางร่วมสนุก

What Am I กายวิทย์ คิดสร้างสรรค์

Facebook NSM Thailand

Science Around Us บอกเล่าวิทย์รอบตัว

Facebook NSM Thailand

Makers ส่งกล่องนักประดิษฐ์

Facebook NSM Thailand

STKC CLUB

Facebook STKC

GISTDA (สทอภ.)

gistdavirtual.com

ตะลุยแดนมหัศจรรย์อุทยานพฤกษศาสตร์

Facebook Walailak University

กิจกรรมอะไร อะไร ก็... แก้ว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ กล่าวทิ้งท้ายว่า น้องๆ เยาวชนสามารถร่วมกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ได้ทั้ง 3 รูปแบบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนน้องๆ มาร่วมเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนไทยได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ไม่มีในตำราเรียน เปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

สำหรับโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดตามความสนุกได้ที่ Facebook Fanpage “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue” โดยสามารถอัพเดทข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.nsm.or.th และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-577-9999 ต่อ 1791 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เว็บไซต์ : nsm.or.th
  • ผู้โพสต์ :
    superpuy
  • อัพเดทเมื่อ :
    29 ธ.ค. 2021 10:47:05

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี คลิกที่นี่

 

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา